1- Basma Eserler Listesi

                                                      GAZİ İL HALK KÜTÜPHANESİ BASMA ESERLER LİSTESİ 
S.NoD.NoKitabın AdıYazarın AdıBas.Tarihi
11332/2….. Da seyahat Ahmet İhsan 1308
24951315 senesine mahsus salnameAhmet İhsan Kütüphanesi 1315
34961317 Salname 1315
411031323 istatistiki ziraat bankası Banka 1325
510941323 senesi maden istatistiki Orman ve Maden nezareti 1325
61106/11325 senesi maarifi umumiye muazene hülasası Maliye nezareti  
7717/11325 senesi muvazenesi umumiye kanunu -IMeclisi Mebusan 1327
8717/21325 senesi muvazenesi umumiye kanunu -IIMeclisi Mebusan 1327
91106/21326 senesi maarifi esbabı mucibe layıhası  1326
101132/11328-1329 Balkan Harbi-I 1326
111132/21328-1329 Balkan Harbi-II  
125111339 Maraş Meclisi umumisi Encümen 1319
135071341 senesi muharreratı maliye vekaleti umumiye mec. 1341
14361927 Senesl efezus hafriyatı 1928
1531428 Teşriri evvet 1927 umumi tahrir nufusa muthalik kanunlar... Dahiliye vekaleti 1927
161284a)Barboros Hayrettin b)Barboros hayrettin paşa c)Baltacı Mehmet paşa ve büyük petrol d)Alemdar Mustafa paşaA.Rıza Seyfi 1326
171283a)Madde ve kuvvet b)Avrupa adab-ı muaşereti c)vahdet-i mevcutN.Bohner-B.Tevfik 1328
181542/1Abdullahhissağir A.H.Hamit Tarhan 1335
19117Acaib-ul LetaifGıyaseddin Erkaş1331
201169Adabı muaşeret Saffet Ziya 
211170Adabı muaşeret Saffet Ziya1340
221263Adabı muaşeret hasbıhalleri Saffet-i Ziya1927
23351Adab-ı muaşeret hasbihalleri Saffet-i Ziya1927
24860Adalı alel ezhar  1280
258/1Adana vakası ve mesulleri 1220/21325
26484Adedin ruhiyatı Jeymis A.Maklenan 1927
27455/8Adem müsavat Tolstoy-Ali Çeviren 1342
281350Adem-i iktidar ve ikamet  1928
29455/5Adet 6: MuhabbetTolstoy-Ali Çeviren 1340
30919Adliye-i Ceride -IAdliye Nezareti1326
31920Adliye-i Ceride-IIAdliye Nezareti1327
3271Afgan-İngiliz harbiErkanı Harbiye1341
33963Ağnam resmi kanunuAdliye vekaleti 1339
34555/2Ahdi ŞehriyariNazım 1307
35422Ahiret varmıdırResimli Ay Neşriyatı 1927
36834Ahkamı adliyeHaddı Humayun 1393
37371Ahkam-ı Adliye  
38938Ahkamı Serhiye Fi Ahkamı Şahsiye 1333
391024Ahkamı sultaniyeBasril Bağdadi 1298
40974Ahkam-ül efkafÖmer Hilmi 1307
41476Ahlak Mustafa Rahmi1339
42486Ahlak Mustafa Namık1928
43482/1Ahlak dersleri-IEmile Durkaym1927
44482/2Ahlak dersleri-IIEmile Durkaym1928
45643Ahlakı hamideMehmet Saidi 1317
461218/3Ahlaksızlık İsmail Hakkı 1334
47288Ahter-i kebirMustafa Bin-i Şemseddin 1293
48290Ahter-i kebirMustafa Bin-i Şemseddin 1302
491049Ahter-i KebirMehmet Nail  
50960Ahteri kebir Şemseddin1318
511261Ahter-i Kebir Ahter-i Dr.Hüseyin Remzi 1309
521623Ahter-i Kebir Mustafa B.Şemsüddin 1310
531626Ahteri-i kebir Müellif  
541448Aile içinde terbiye kızlarımız 1924
55605Aile içinde terbiye(oğullarımız)Fleks Toma1924
561223Aile içinde terbiye-Ebeveynin günahları-KızlarımızFeliks Toma1924
571222Aile içinde terbiye-Ebeveynin günahları-OğullarımızFeliks Toma1924
58172Aile tabibi A.S.Desronsan  
591480Aklı Selim Meslier 1928
60527Aksi sedaNigar Büntü Osman 1316
611241Akşam Güneşi Reşad Nuri Güntekin 1926
622Akvam-ı Kadime-i şarkiye tarihiŞ.Norman1317
63815Ala lisanül edep Nadir 
 

WEBMAIL   |  INTRANET

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı © 2014

Bu sayfa 1314 kez gösterilmiştir.