Ordu Kitapları Listesi Devamı

            OKTAY GÜVEMLİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN KİTAPLAR 
SıraKitap AdıBas.YılıYazarı
NO   
1Ailemiz ve Ben - 1970 Cilt 1/21970Hüseyin Fevzi Güvemli 
2Ailemiz ve Ben - 1970 Cilt 2/11970Hüseyin Fevzi Güvemli
3Ailemiz ve Ben - 1970 Cilt I/I1970Hüseyin Fevzi Güvemli 
4Ailemiz ve Ben Cilt 2/21970Hüseyin Fevzi Güvemli 
5Amortismanlar Yeniden
 Değerleme ve Uygulamaları 
1989Prof. Dr. Oktay Güvemli 
6Atatürk Ordu'da  Sıtkı Çebi
7Bilinmeyen yönleriyle ürünlerimiz  Sıtkı Çebi
8Bir Zamanlar Ordu H.Fevzi Güvemli'nin Anıları1993Hüseyin Fevzi Güvemli 
9Bütün Yönleriyle Baştacı Ürünümüz Fındık1996Sıtkı Çebi
10Büyük Millet Meclisi Tutanaklarında ORDU Sıtkı Çebi
11Cepni Türkleri Karadeniz Bölgesinde 1993Sıtkı Çebi
12Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ordudan Görüntüler1998Sıtkı Çebi
13Çağlar İçinde Ordu  Sıtkı Çebi 
14Doğu Karadeniz Bölgesinde Türkler 1997Sıtkı Çebi
15Dünkü Ordu Şehrinden Görüntüler 2000Sıtkı Çebi 
16Ekmeğin Tarihi ve Ordu'da Fırıncılık2000Sıtkı Çebi
17Ekmeğin Tarihi ve Ordu'da Fırıncılık2000Sıtkı Çebi
18Fındık Raporlar 2009Ordu Valiliği
19H. Fevzi Güvemli Bütün Eserleri 1 2003Hüseyin Fevzi Güvemli
20İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Tarihi 2003Prof.Dr.Oktay Güvemli
21İktisadi Yönden ORDU1968Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
22İktisadi Yönden Ordu 1966Sıtkı Çebi
23İsmail Hakinaz'dan Yaşanmış Fıkralar 1994Tahsin Saygılı 
24İtisadi Rapor 19711972Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
25Karadeniz Bölgesinde Çepni Türkleri1997Sıtkı Çebi
26Luca Pacioli Muhasebenin 500. Yılı 1994Prof. Dr. Oktay Güvemli 
27Mali Tabloların Evrimi 2007Prof.Dr.Oktay Güvemli 
28Milli Mücadele ve Öncesi Yıllarında Ordu Hatıraları1998Sıtkı Çebi
29Milli Mücadele ve Öncesi Yıllarında Ordu Hatıraları1998Sıtkı Çebi
30Ordu 1920'li, 1930'lu Yıllar Gençlik Fotografları2000Sıtkı Çebi
31Ordu Efsaneleri  Sıtkı Çebi
32Ordu Evliyaları  Sıtkı Çebi
33Ordu Folklorundan Damlalar - Ordu Türküleri Sıtkı Çebi
34Ordu İli Ekonomisinde Liman Tesislerinin Önemi1971Sıtkı Çebi
35Ordu ili İle İlgili Sosyo-Ekonomik Göstergeler  Sebahattin Alpat
36Ordu İli ve İlçe İlçe Ordu  Sıtkı Çebi 
37Ordu İli( Ordu İlçe Merkezi İtibariyle)
 İlk Şehirsel Kademelenme Planı
1972Sıtkı Çebi
38Ordu İlinde Köy Yerleşmeleri ve Belediyeli Köyler 1978Sıtkı Çebi 
39Ordu İlinde Köy Yerleşmeleri ve Belediyeli Köyler-11978Sıtkı Çebi
40Ordu İlinin 75 Yılı 1998Prof. Dr. Oktay Güvemli 
41Ordu İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği 1977 - 1981 - 19821977Sıtkı Çebi
42Ordu Şehri ve Tarihi - 1 Kitap1986Sıtkı Çebi
43Ordu Şehri ve Tarihi - 2 Kitap1986Sıtkı Çebi
44Ordu Şehrinde Gençlik Çalışmaları1998Sıtkı Çebi
45Ordu Tarihi - Fotograflar2000Sıtkı Çebi
46Ordu Tarihi ve 50. Yılda Ordu Şehri1973Sıtkı Çebi
47Ordu Türküleri Üzerinde Kısa Bir İnceleme 1969Sıtkı Çebi 
48Ordu ve Doğu Karadeniz Üzerine Ekonomik ve
Sosyal İncelemeler
1997Prof.Dr.Oktay Güvemli
49Orduda Hastahane Tarihi2000Sıtkı Çebi
50Ordu'da Nükte ve Fıkralarıyla Yaşayanlar - I Sıtkı Çebi
51Ordu'dan Görüntüler Çeşmelerimiz1991Sıtkı Çebi
52Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluşunda Ordu Şehri
ve Zaferi Milli Mahallesi'nin Hikayesi I. Kitap
1997Sıtkı Çebi
53Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluşu'nda Ordu'da Osmanlı Devri Kitabeleri1999Sıtkı Çebi
54Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluşu'nda Osmanlı Devri'nde  Esnaflık1999Sıtkı Çebi
55Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluşu'nda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kadar Ordu Şehri'nin Ekonomik Durumu1999Sıtkı Çebi
56Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluşu'nda Salname'lerde ORDU1999Sıtkı Çebi
57Osmanlı'dan Günümüze Ordu'da Eğitim ve Öğretim Kuruluşları1995Sıtkı Çebi
58Özellik ve Güzellikleriyle Gölköy1998Sıtkı Çebi
59Rakamlarla Ordu İli I ( İktisadi Tablolar ) 1993Sıtkı Çebi
60Rakamlarla Ordu İli II ( Nüfus,Milli Eğitim,Sağlık)1993Sıtkı Çebi 
61Şarki Karahisar Sancağı Tarihinde Ordu Kazası 1999Sıtkı Çebi
62Tarihi Bir Yayla Kasabası Çambaşı  Sıtkı Çebi
63Türk Devletleri Muhasebe Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu Tanzimata Kadar Cilt II
1998Prof. Dr. Oktay Güvemli 
64Türk Devletleri Muhasebe Tarihi Cumhuriyet Dönemi XX. Yüzyıl Cilt IV2001Prof.Dr. Oktay Güvemli 
65Türk Devletleri Muhasebe Tarihi Osmanlı
İmparatorluğuna Kadar Cilt I
2000Prof. Dr. Oktay Güvemli
66Türk Devletleri Muhasebe Tarihi Tanzimattan Cumhuriyet'e Cilt III2000Prof. Dr. Oktay Güvemli 
67Türkiye'nin İlk Köy Gazetesi Güzel Ordu ve
Bilal Köyden 
1999İbrahim Dizman 
68Türkiye'nin İlk Köy Gazetesi Güzel Ordu ve Bilal
Köyden
 1994İbrahim Dizman 

WEBMAIL   |  INTRANET

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı © 2014

Bu sayfa 2487 kez gösterilmiştir.